Oferta

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ


Договір публічної оферти, згідно із положеннями ст. ст. 633, 634 Цивільного кодексу України є публічним договором про надання послуг за допомогою сайту https://www.gorganybus.com/, який визначає взаємовідносини між ФОП Бандрівська Ірина Миронівна (далі Організатор) та будь-якими особами — користувачами сайту, що прийняли (акцепт) публічну пропозицію (оферту).

Акцептом оферти є наступні дії Користувача: реєстрація/авторизація на Сайті, створення замовлення послуг, оплата, а також додатково може бути залишення відгуків, направлення запитів в службу підтримки та будь-яке інше користування сайтом.

Згідно зі статтями 633, 634 Цивільного кодексу України умови Договору оферти є однаковими для всіх Користувачів сайту та не можуть бути змінені другою стороною договору.

Користувач, який здійснив вхід на Сайт зобов’язаний ознайомитися з умовами Оферти, Політикою конфіденційності та проставити відмітки у відповідних полях сайту. Якщо Користувач не згоден з умовами Оферти, він зобов’язаний припинити користування Сайтом й залишити сторінку. Якщо Користувач не проставив відповідних відміток про ознайомлення та наданням згоди (акцепт) Оферти, Політики конфіденційності тощо і продовжує вчиняти активні дії з користування Сайтом, це свідчить про те, що Користувач прийняв умови Оферти та Політики конфіденційності і безумовно погоджується з ними.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Публічна оферта – публічна пропозиція Організатора, адресована необмеженому колу (фізичних та/бо юридичних) осіб укласти договір на однакових умовах визначених цим публічним договором (офертою) про надання послуг з бронювання перевезення пасажирів за допомогою сайту та організації туристичного перевезення.

Акцепт оферти – повне, беззастережне, безумовне прийняття Користувачем умов Публічної оферти, шляхом реєстрація/авторизація на Сайті, створення замовлення послуг, оплата, а також додатково може бути залишення відгуків, направлення запитів в службу підтримки та будь-яке інше користування сайтом. Будь-яке користування Сайтом означає, що користувач ознайомлений з умовами оферти, погоджується з нею, розуміє і приймає її умови без будь-яких обмовок та виключень. У випадку незгоди з будь-яким умовами оферти Користувач не має права користуватися Сайтом і зобов’язаний припинити користування ним.

Сайт – інтернет ресурс, що знаходиться за адресою в мережі Інтернет https://gorganybus.com зі всіма його функціональними можливостями, сторінками, графікою тощо, призначений для отримання послуг з пошуку транспортного засобу, його маршруту слідування, наявності вільних місць, реєстрації, бронювання, продажу проїзних документів (квитків) на цей транспорт та інших послуг.

Користувач сайту – будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа – підприємець та/або її представник, представник юридичної особи, що прийняли умови оферти та здійснюють будь-яке користування сайтом.

Організатор – фізична особа-підприємець, яка безпосередньо надає послуги з пошуку транспортного засобу, його маршруту слідування, наявності вільних місць, реєстрації, бронювання, продажу проїзних документів (квитків) на цей транспорт та інших послуг пов’язаних з допомогою Користувачу в організації туристичної поїздки;

Перевізник – фізична особа-підприємець, яка безпосередньо надає послуги та організовує нерегулярні, на замовлення перевезення пасажирів автомобільним транспортом і співпрацює з Організатором на умовах партнерських, посередницьких та інших договорів.

Пасажир — фізична особа, що має намір скористатися або скористалась послугами перевезення наданими Перевізником.

Платник – фізична особа, юридична особа або фізична особа – підприємець, що здійснює оплату послуг на користь Користувача/Пасажира.

Проїзний документ-квиток/договір перевезення пасажирів/посадочний документ тощо, що є підтвердженням замовлення та бронюванням посадочних місць на перевезення пасажирів.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (ім’я та прізвище, контактні дані, платіжні дані, електронна адреса тощо).

Суб’єкт (Власник) персональних даних — фізична особа, персональні дані якої обробляються і яка надала згоду на їх обробку.

Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних шляхом реєстрації на сайті, проставлення відмітки у відповідному полі сайту про надання згоди, користування сайтом тощо.

Політика конфіденціальності – окремий документ, розміщений на сайті https://gorganybus.com розроблений відповідно Закону України «Про захист персональних даних» та європейського закону «GeneralDataProtectionRegulation» (GDPR) щодо посилення захисту персональних даних.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Організатор зобов’язується надати послуги з бронювання транспорту (посадочних місць) Перевізника, який надає послуги з перевезення пасажирів, що попередньо оплачується Користувачем сайту/Пасажиром, відповідно до вимог діючого законодавства України та умов даної Публічної оферти.

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Загальні умови та порядок бронювання і оплати посадкового місця пасажира в транспортному засобі.

2.1.1. Послуги з перевезення пасажирів надаються Перевізником на підставі: квитка/договору перевезення пасажирів/посадочного документу тощо, які бронюються на замовлення Користувача Організатором.

2.1.2. Користувач сайту, якій здійснив бронювання й оплату посадкового місця пасажира та інших послуг Перевізника за допомогою сайту підтверджує, що він ознайомлений і безумовно приймає умови цієї Публічної оферти та умови Політики конфіденційності.

2.1.3. Якщо Користувач сайту/Платник за послуги не є Пасажиром, він здійснюючи бронювання та оплату послуг підтверджує, що є уповноваженою особою Пасажира на ім’я якого здійснюється бронювання та оплата послуг і зобов’язується довести до відома Пасажира умови даної Публічної оферти, умови Політики конфіденційності та іншої інформації необхідної для отримання послуги з перевезення Пасажиром.

2.1.4. Пасажир будучи проінформованим Представником Організатора та/або Перевізника має прибути на посадку в чітко зазначений час. Місце для посадки пасажира вказує водій Перевізника. Місця, вказані представником будь якої іншої особи, є недійсними. Зайнявши своє місце, Пасажир повинен не заважати здійснювати посадку іншим Пасажирам.

2.1.5. За відсутності пасажира в узгодженому місці для здійснення посадки в транспортний засіб та часі відправлення, перевезення вважається скасованим а усі договірні зобов’язання розірваними за ініціативи Пасажира.

2.1.6. Дітям віком до 12-ти років забороняється сидіти на сидіннях біля водія, тобто номери 1 та 2.

2.1.7. Діти віком до 12-ти років, або ростом до 145 см. здійснюють проїзд в спеціальних засобах (дитяче крісло/бустер).

2.1.8. Перевізник та Організатор не відповідають за запізнення транспорту під час руху і не своєчасність прибуття транспорту до місць слідування, якщо це спричинилося внаслідок незалежних від них обставин (в тому числі за погодних умов, транспортних заторів, діями державних органів, ремонтними роботами на дорогах і т.д., діями самих пасажирів, що впливали на виконання даних обставин) та іншими причинами під час руху, котрі не могли бути попереджені Перевізником, незважаючи на всі прийняті засоби застереження.

2.1.9. Перевізник має право встановлювати у салоні транспортного засобу системи відеоспостереження, для забезпечення цілодобової безпеки пасажирів, відповідно до Женевської Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії міжнародному тероризму та торгівлі людьми.

2.1.12. Скарги направлені в письмовій формі на юридичну адресу Перевізника розглядаються протягом 30 днів від дати їх отримання. Якщо скарги Пасажира пов’язані із послугами що надавалися партнерами, агентами та будь-якими іншими особами від імені та в інтересах Перевізника в тому числі Організатором, строк такої скарги може бути продовжений до 60 робочих днів.

2.2. Правила поведінки в транспортному засобі.

2.2.1. Під час руху в салоні транспортного засобу заборонено палити, вживати алкогольні напої та наркотичні засоби.

2.2.2. Водій може відмовити перевозити пасажира у нетверезому стані, забрудненому одязі, а також у випадку, якщо він своїми діями заважає спокою або створює небезпеку для інших пасажирів.

2.2.3. Протягом поїздки може бути запропоновано увазі Пасажирів перегляд фільмів і прослуховування музики. Враховуючи різноманіття смаків та поглядів Пасажирів, Перевізник залишає за собою право вибору фільмів та музики, але може враховувати думку Пасажирів.

2.2.4. Заборонено залишати сміття після завершення поїздки в салоні транспортного засобу.

2.2.5. Категорично заборонено відволікати водія під час руху.

2.2.6. В разі порушення або невиконання правил поведінки в транспортному засобі Пасажиром, Перевізник залишає за собою право зняти пасажира з рейсу без грошової компенсації вартості проїзного документу.

2.3.1. Один Пасажир має право на безкоштовне перевезення:

  • багажу, що займає 1 (одне) місце і має розмір не більше 60х40х40 см, загальною вагою до 32 кг.
  • ручного багажу вагою до 7кг, що займає 1 (одне) місце. Ручним багажем вважається сумка, яка легко переноситься і можна її помістити на місце під сидінням або над сидінням пасажира.

2.3.2. Якщо багаж має розмір більший ніж 60х40х40см та понад 32 кг вагою, він може бути прийнятий до перевезення за попереднім узгодженням з Представником Перевізника.

2.3.3. Додатковий багаж, що попередньо не узгоджений з Представником Перевізника підлягає перевезенню виключно за наявності вільного місця в багажному відділенні транспортного засобу.

2.3.4. Заборонено перевозити багаж, що загрожує безпеці або здоров’ю інших пасажирів може пошкодити інший багаж або транспортний засіб.

2.3.5. Перевезення тварин можливе виключно за погодженням з Перевізником та в окремих випадках. Перевезення тварин можливе лише в спеціально призначеному для цього боксі (контейнері, клітці, тощо). Будь-як тварина, що підлягає транспортуванню має бути вакцинована і пасажир повинен мати про це відповідний документ. Шкода заподіяна твариною іншим пасажирам або Перевізнику відшкодовуються Пасажиром в повному обсязі з урахуванням штрафів та інших будь-яких витрат.

2.3.6. Перевізник не відповідає за зберігання забутих в транспортному засобі предметів і багажу. Але вживає заходів до повернення забутих речей власнику.

3. ВЗАЄМОРАЗРАХУНКИ

3.1. Оплата вартості послуги за цією Офертою, в яку входить вартість послуг перевезення, може бути здійснено в будь-якій формі: через сайт за допомогою еквайрингу у безготівковій формі, через фінансові установи у безготівковій формі, за готівку тощо.

3.2. Оплата вартості послуги за цією Офертою здійснюється у розмірі 100% передоплати.

3.3. Оскільки Користувач сайту, пасажир і платник за послуги не завжди одна і та сама особа, повернення коштів здійснюється виключно платнику на його розрахунковий рахунок або особисто, за наявності необхідних документів.

3.4. Кошти за послуги, що надаються відповідно до цієї Оферти, повертаються виключно тією особою на рахунок якої вони були оплачені – Перевізником або його партнерами.

3.5. Пасажир, який не з’явився або запізнився на посадку без попереднього узгодження з Перевізником, не має право на повернення вартості оплаченої послуги.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Користувач сайту/Пасажир має право:

4.1.1. на отримання своєчасної і повної інформації про умови і порядок надання послуг з бронювання, оплати перевезення та безпосередньо самого перевезення пасажирів;

4.1.2. на безпечне отримання послуг, що надаються Організатором та Перевізником;

4.1.3. на відшкодування документально підтверджених завданих збитків за наявності вини Перевізника;

4.1.4. на компенсаційні заходи у разі відміни рейсу Перевізником проїзд найближчим рейсом Перевізника, або його партнера до місця призначення;

4.2. Користувач сайту/Пасажир зобов’язується:

4.2.1. вказувати необхідну і достовірну інформацію під час оформлення замовлення;

4.2.2. здійснити оплату послуг відповідно до умов даної Публічної оферти;

4.2.3. Пасажир повинен прибути на посадку в чітко зазначений час, будучи завідомо повідомленим Представником Перевізника або Органзітора;

4.2.4. пред’явити документ з якого вбачається застосування знижки на послуги;

4.2.6. За маршрутом слідування здійснюються зупинки, кількість і тривалість яких оголошує водій або звукова система в салоні транспортного засобу. Якщо пасажир не дотримується часу оголошеного на зупинку, водій має право продовжити слідування за маршрутом, а Пасажир здійснює слідування до пункту призначення самостійно без компенсації витрат;

4.2.7. Пасажир зобов’язаний дбайливо ставитися до обладнання транспортного засобу і не допускати його псування. В разі здійснення пошкодження обладнання транспортного засобу або самого транспортного засобу Пасажиром, останній несе матеріальну відповідальність перед Перевізником за завдану шкоду і зобов’язаний компенсувати Перевізнику пов’язану з цим матеріальну шкоду.

4.3. Перевізник та Організатор мають право:

4.3.1. скасувати рейси у разі виникнення обставин, що загрожують життю та здоров’ю Пасажирів або інших осіб без компенсації вартості оплачених послуг з перевезення пасажирів та багажу;

4.3.2. обмежити або припинити надання послуг з перевезення пасажирів та багажу в разі стихійного лиха, епідемії або іншої надзвичайної ситуації яку Перевізник не міг передбачити;

4.3.3. припинити рух транспортного засобу у разі виникнення загрози життю та здоров’ю Пасажирів або інших осіб;

4.3.4. змінювати умови Публічної оферти, в тому числі коригувати діючі тарифи, публікуючи повідомлення про такі зміни на сайті https://gorganybus.com;

4.3.5. залучати третіх осіб для надання послуг передбачених цією Публічною офертою;

4.3.6. вимагати від Користувача сайту/Пасажира виконання умов Публічної оферти з якою вони погодилися згідно її умов.

4.3.7. вносити зміни в розкладі руху, використання додаткових транспортних засобів без попередньої згоди Пасажира і повідомлення

4.4. Перевізник та Організатор зобов’язуються:

4.4.1. надавати послуги, передбачені умовами цієї Публічної оферти та вимогами діючого законодавства.

4.4.2. вживати заходів щодо надання безпечних, зручних та якісних послуг з перевезення пасажирів та багажу.

4.4.3. здійснювати компенсацію шкоди заподіяну здоров’ю та майну Пасажира в разі наявності його вини;

4.4.4. вживати заходів щодо підтримання транспортних засобів якими надаються послуги в технічно справному стані.

4.4.5. забезпечити подачу транспортного засобу для посадки Пасажирів в обумовленому місці та часі.

4.4.6. надавати інформацію та консультації з питань, що виникають у Пасажирів з приводу користування послугами: оформлення замовлення, умови бронювання посадкового місця, додаткового багажу тощо.

4.4.7. використовувати та зберігати конфіденційну інформацію, отриману від Користувача сайту/Пасажира під час користування сайтом за адресою https://gorganybus.com відповідно до Політики конфіденційності.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Конфіденційною за цією Публічною офертою вважається будь-яка інформація надана Користувачем сайту/Пасажиром під час бронювання місць, повернення проїзних документів або замовлення інших послуг на Сайті, включаючи, але не обмежуючись персональними даними зокрема, прізвище, ім’я по батькові, ідентифікаційний код, номер телефону, адреса електронної пошти, банківські реквізити тощо.

5.2. Користувач/Пасажир надає згоду на збір та обробку персональних даних Організатору та його партнерам з метою надання якісних послуг за цією Публічною офертою шляхом вчинення активних дій — проставлення відміток у відповідних полях.

5.3. Організатор гарантує, що використання персональних даних Користувача/Пасажира здійснюється лише з метою якісного надання послуг за даною Публічною офертою відповідно до Політики конфіденційності, вимог українського, міжнародного, європейського законодавства щодо захисту персональних даних, зокрема європейського закону «GeneralDataProtectionRegulation» (GDPR).

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цією Публічною офертою, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили (дія сил природи, політичного або техногенного характеру, воєнні дії або війна, введення надзвичайного положення, дії державних органів та прийняття ними актів, що прямо забороняють, створюють умови або унеможливлюють виконання зобов’язань сторонами) які Сторони не могли передбачити, що не залежать від їхньої волі і якщо дані обставини безпосередньо вплинули на виконання зобов’язань за цією Публічною офертою.

6.2. При настанні обставин, зазначених у п.6.1., Сторона сповіщає іншу Сторону будь-яким можливим засобом зв’язку. Сповіщення повинно містити дані про характер обставин, що унеможливлюють виконання умов Публічної оферти із вказівкою на відповідні документи (за наявності).

7. АВТОРСЬКІ ПРАВА

7.1. Усі матеріали викладені на Сайті належать Організатору та його партнерам на праві інтелектуальної власності. Усі матеріали розміщені на Сайті захищенні авторськими правами та правами інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись оформленням Сайту, назвами, торговельними знаками, логотипами, текстами, правами на бази даних та інші елементи Сайту.

7.2. Користувач сайту не має права частково або повністю копіювати, поширювати, або в іншій формі використовувати чи відтворювати контент Сайту або основний програмний код без попереднього письмового дозволу Організатора.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цією Публічною офертою Організатор, користувач сайту, Пасажир несуть відповідальність, визначену цією Публічною офертою та чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

8.2. Організатор, Користувач сайту, Пасажир не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цією Публічною офертою, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

8.3. Всі суперечки та спори, що виникають за цією Публічною офертою вирішуються шляхом переговорів.

8.4. У випадку неможливості вирішення суперечки та спору шляхом переговорів спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Договір Публічної оферти набуває чинності в момент початку користування Сайтом Користувачем сайту і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

9.2. У всьому, що не передбачено цією Публічною офертою, Організатор, Перевізник, Користувач сайту, Пасажир керуються діючим законодавством України.

9.3. Документи передані електронними засобами зв’язку (електронні документи) можуть прийматися до уваги до обміну їх на оригінали.